EN
Search
Back to All Blog Posts

სერტიფიკატები

დარწმუნდით, რომ ჩვენი ეთიკა აღიარებულია

მალონგოს ეთიკა ემყარება პროდუქტის, გარემოსა და ადამიანების პატივისცემას. აუცილებელია სხვა ორგანიზაციების მიერ ამ ღირებულებების ოფიციალური აღიარება. ჩვენ გვაქვს სერტიფიკატები სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა სამართლიანი ვაჭრობა, ორგანული მეურნეობა, გარემოს დაცვა და სურსათის უვნებლობა.

 

სამართლიანი ვაჭრობა

FAIRTRADE/MAX HAVELAAR

 

მალონგო ერთგულია Fairtrade/Max Havelaar-ის ეტიკეტის, რომელიც  ,, ვან დერ ჰოფმა 1990-იანი წლებიდან დააფუძნდა . Fairtrade International მოქმედებს ისევე როგორც Fairtrade Max Havelaar რამოდენიმე ქვეყანაში, ქმნის პარტნიორობას, რომელიც განსაზღვრავს საერთაშორისო სამართლიან სავაჭრო სტანდარტებს. საფრანგეთში, Max Havelaar France ხელს უწყობს ეტიკეტის მიღებასა და ეხმარება სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებაში.

 

სამართლიანი ვაჭრობა

WFTO

 

მსოფლიო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია (WFTO) არის ერთ-ერთი უძველესი სავაჭრო ქსელი, რომელიც ეტიკეტს ანიჭებს ორგანიზაციებს. ეს ეთიკური პოლიტიკა მოიცავს კომპანიის ყველა საქმიანობას. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია ინარჩუნებს ტრადიციულ სამართლიან სავაჭრო მიზნებს: ფერმერების ცხოვრების წესის გაუმჯობესებასა და უფრო სამართლიანი ბიზნეს მოდელის შექმნას. WFTO-ს საქმიანობა ემყარება 12 პრინციპს, რაც  დაკავშირებულია ეთიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ და კულტურულ ფაქტორებთან.

 
 

ორგანული მეურნეობა

AB

 

მალონგოს ბევრ პროდუქტს აქვს ორგანული "AB" ეტიკეტი, რომელიც მკაცრი გარანტიაა იმისა, რომ პროდუქტი გაიზარდა ეკოლოგიური ტექნიკის გამოყენებით სასუქებისა და პესტიციდების გარეშე. ამ სერთიფიკატის მისაღებად ორგანულმა ყავამ წარმატებით უნდა გაიაროს სხვადასხვა ტესტირება, რომლებიც ორგანიზებულია დამოუკიდებელი ოფიციალური საერთაშორისო ეტიკეტების მიერ, როგორიცაა ECOCERT მწარმოებელ ქვეყნებში და AB საფრანგეთში.

 
 

 

ექსპერტიზა

EPV

 

აღიარების ეს პრესტიჟული ნიშანი, Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV- ცოცხალი მემკვიდრეობის კომპანია) ეტიკეტი, გამოყოფს ფრანგული კომპანიებს, რომლებიც წარმოადგენენ შესანიშნავ ტრადიციულ და ინდუსტრიულ ნოუ-ჰაუს. ეტიკეტის  მიზანია დააჯილდოვოს მალონგოს ერთგულება ტრადიციული ხალვის ტექნიკისადმი.

 
 

 

 

გარემო

ISO 14001

 

ISO 14001 სერთიფიკატი მოიცავს ჩვენი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების მენეჯმენტს. ეს სტანდარტი ემყარება უწყვეტი გაუმჯობესების კონცეფციას და განსაზღვრავს წესებს, რომლებიც გამოიყენება ფირმის ოპერატიულ მოთხოვნებში გარემოს დაცვასთან მიმართებაში.

 
 
 

ენერგია

ISO 50001

 

ISO 50001 სერთიფიკატი ვრცელდება ენერგიის მენეჯმენტზე. ეს სტანდარტი ადასტურებს, რომ ჩვენი კომპანია იყენებს პოლიტიკას, რომლის მიზანია ენერგიის მოხმარების კონტროლი და შემცირება. ამის საფუძველზე, მალონგომ დაიწყო ტექნიკური ინსტრუმენტების ენერგიის მოხმარების თვალყურის დევნება.

 
 
 

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ISO 45001

 

ISO 45001 სერტიფიკატი მოიცავს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვას სამუშაო ადგილზე, რაც ადასტურებს ჩვენს შესაბამისობას კანონმდებლობასთან რისკების პრევენციის შესახებ. სტანდარტი ასევე ემყარება უწყვეტი გაუმჯობესების პრინციპს.

 
 

 

სურსათის უვნებლობა

IFS FOOD

 

"საერთაშორისო კვების სტანდარტის"(IFS FOOD) სერთიფიკატი გავლენას ახდენს კვების პროდუქტების გარდამქმნელ ყველა კომპანიაზე. ეს სტანდარტი ადასტურებს როგორც პროცესების, ასევე პროდუქციის ხარისხს. მალონგო ათი წლის განმავლობაში ინარჩუნებს თავის მაღალ დონეს სურსათის უვნებლობაში.

 
 

 

 

 

მოქალაქეების კეთილგანწყობილი პრაქტიკა

PME +

 

მალონგო იყო პირველი ფრანგული კომპანია, რომელმაც მიიღო ეს ეტიკეტი. ეს ეტიკეტი დაარსდა იმისთვის, რომ მცირე და საშუალო საწარმოები დააჯილდოვონ მოქალაქეების კეთილგანწყობილი პრაქტიკისთვის, ხალხის, სამუშაოსა და გარემოს სასარგებლოდ.

 
 
 
 
 
 

დამზადებულია საფრანგეთში

ORIGINE FRANCE GARANTIE

ჩვენს EK’OH აპარატს 2014 წლის ივლისიდან აქვს ეს ეტიკეტი, რომელიც უზრუნველყოფს აღჭურვილობის ფრანგულ წარმოშობას. Origine France Garantie სერთიფიკატი მომხმარებლებს აწვდის მკაფიო ინფორმაციას პროდუქტის წარმოშობის შესახებ და კომპანიებს საშუალებას აძლევს გამოკვეთონ თავიანთი ნდობა საფრანგეთში წარმოებული პროდუქტების მიმართ.